Z.S.C. Patria
De kleinste voetbalvereniging van Zeist

 


De wedstrijdbal van de wedstrijd Patria 1- SVF zaterdag 16 november 2019 om 14.30uur wordt gesponsord door:

De beste cafetaria van zeist 1 tip ----> probeer de spareribs eens!

Cafetaria Daan's Corner
Rozenstraat 41
3702 VM Zeist
030-2764506
ALGEMENE LEDENVERGADERING ZSC PATRIA      

DONDERDAG 21 NOVEMBER 21.00 

 

 1.  Opening

 2.  Ingekomen stukken

 3.  Vaststelling van de notulen van de vorige ALV

 4.  Jaarverslag van de penningmeester/ boekhouder

 5.  Jaarverslag van de voorzitter

 6.  Verslag van de kascommissie

 7.  Verkiezing van de kascommissie

 8.  Vaststelling van de contributies

 9.  Jeugdafdeling

10.  Stand van zaken masterplan

11.  Rondvraag

12.  Goed nieuws

13.  Sluiting algemene leden vergadering NIEUWE JEUGDVOORZITTER!!!
Angelique Stolk - van de Kuil (leeftijd 38 jaar) 
Angelique heeft samen met haar man 3 kinderen (Rosanna, Sharon en Joey ) 
Angelique werkt bij De Plus in Bilthoven en heeft als hobby's voetbal en genieten van het gezinnetje. 
De komende jaren gaat Angelique de kar trekken op het gebied van werving en organisatie. 
Zo heeft ze veel plannen om de jeugdafdeling tot iets unieks te maken.
U zult nog van haar horen.
Zo kan ze nu al alle ouders van nieuwe jeugdleden blij maken met de contributie van slechts 50 euro.
Welkombij de kleinste en gezelligste club van Zeist.

 

 

samen voor een gezonde sport
Zestien Zeister sportverenigingen met een drank- en horecavergunning, Sportief Zeist, GGD regio Utrecht (GGDrU) en gemeente Zeist maakten afspraken over het alcoholgebruik. Tegen alcohol onder de 18 jaar zeggen zij: nee. Op woensdag 23 januari ondertekenden deze partijen het bijbehorende convenant. Hiermee dragen zij met elkaar bij aan gezond en veilig opgroeien in Zeist.
Jongeren drinken nog vaak te vroeg en te veel. Dit is schadelijk voor hun ontwikkeling. Zeist wil graag dat jongeren gezond opgroeien en niet worden blootgesteld aan de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik op jonge leeftijd.

18-minners
Sinds de verhoging van de leeftijdsgrens naar 18 jaar om alcohol te mogen kopen en drinken (drank- en horecawet 2013) blijkt het echter moeilijk om de afspraken na te leven. Cijfers van GGDrU en jaarlijkse steekproefonderzoeken met mystery guests door de gemeente laten dit ook zien. Er wordt nog steeds geschonken aan en gedronken door 18-minners. Er is meer nodig. Daarom sloegen de genoemde partijen de afgelopen tijd de handen ineen en werkten aan gezamenlijke afspraken.

Stimuleringscampagne
Om deze boodschap te bekrachtigen start in het voorjaar van 2019 een gezamenlijke campagne. Deze is ontwikkeld met bestuursleden en jonge leden van de verenigingen. De campagne sluit aan bij de boodschap van NIX18.

Als bestuur van ZSC Patria hebben wij gemeend bovengenoemd convenant te moeten ondertekenen.
Omdat ook wij voorstander zijn van een gezonde sport en een gezonde jeugd.
Waar willen wij als bestuur samen met jullie ons voor inzetten?
- Bestuursleden en jeugdtrainers drinken geen alcohol tijdens jeugdactiviteiten
- Tijdens jeugdactiviteiten wordt er geen alcohol geschonken en willen we geen alcohol langs de lijn zien
- Bij gebruik van alcohol door jongeren onder de 18 worden de ouders/verzorgers ingelicht en gewezen op de regels
- Tijdens jeugdactiviteiten zullen er indien nodig aangepaste schenktijden zijn
- Er vinden geen prijsacties plaats met betrekking tot alcoholische versnaperingen
- Barvrijwilligers worden ingelicht over verantwoord alcohol schenken
- Alcoholbeleid is een terugkerend agendapunt op de Algemene Leden Vergadering

Tijdens de wedstrijden/trainingen van de JG of op schoolvoetbaltoernooien wordt er dus geen alcohol meer geschonken!
Wanneer je twijfelt aan de leeftijd van iemand die alcohol wil kopen vraag je een id bewijs. Kan deze niet getoond worden, dan wordt er geen alcohol geschonken aan deze persoon. Ook niet aan een persoon van wie je vermoed dat deze de alcohol doorgeeft aan iemand die nog geen 18 is.
Houdt er rekening mee dat er in de komende periode jeugd ingezet zal worden om na te gaan of wij NIX18 naleven.
In de kantine komen ook bordjes te hangen waarop duidelijk zichtbaar is dat wij geen alcohol schenken aan personen onder de 18.
Barvrijwilligers drinken geen alcohol tijdens hun bardienst